blank

Çocuk Diş Kliniği – Çocuk Diş Doktoru ve Hekimliği

Çocuk Diş Kliniği
Çocuk Diş Kliniği

İçerik Haritası

Çocuk Diş Kliğini

Çocuk Diş Kliniği, bebeklikten ergenlik çağına kadar geçen dönemdeki 0 yaş ile 15 yaş arasında ki bireylerin diş sağlığını inceleyen; bu kişilerde koruyucu, önleyici ve tedaviye yönelik tüm yöntemleri uygulayan Çocuk Diş Doktoru Kliniğidir.

 • Diş çürüğünü ve benzeri durumları ortadan kaldırıcı işlemler,
 • Çürük süt ve sürekli dişlerin tedavileri için gerekli incelemeler,
 • Diş çekimi ( Tedavi edilmeyecek durumda olan),
 • Diş dizisinin düzgün bir şekilde oluşmasının sağlanması,
 • Dişlerde oluşacak sorunları ve destek doku yaralanmalarının tanısı, tedavisi ve incelemeleri,
 • Diş sürmesi ve dişlenmenin takibi ve normalden sapmaların önlenmesi,
 • Analiz edici, koruyucu ve önleyici ortodontik tedavi,
 • Diş eti hastalıklarının tanısı, tedavisi ve takibi gibi uygulamalar yer almaktadır.

Çocuk Diş Hekimliği

Çocuk Diş Dolgusu, Amputasyon, Flor Uygulaması, Çocuklarda Diş Leke Temizliği, Süt Diş Çekimi, Çocuk Kanal Tedavi Uygulaması. Genel Diş Hekimliği : Dolgu, Diş Taşı Temizleme, Kanal Tedavisi, Diş Çekimi, Diş Rontgeni, Genel Diş Muayenesi, Ağız içi Hijyen Eğitimi.

Çocuk Diş Tedavisi
Çocuk Diş Tedavisi

Çocuk Diş Tedavileri

Çocuk Diş Kliniğimize başvuran hastalarımızın muayeneleri, tedavi planlaması bölüm uzman çocuk diş doktorlarımız tarafından yapılmaktadır. Çocuk Diş Doktorluğu Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini yapmakta olan çocuk diş doktorları da aynı hizmetleri vermektedir. Tanı ve tedavinin her aşamasında aile bireyleri ile birlikte tüm bilgiler paylaşılmaktadır.

Çocuk Kanal Tedavisi

Çocuk Kanal tedavisi dişin çekilmeden önceki son şanstır. Tedavinin yüksek oranda başarıya ulaşması söz konusudur. Buna rağmen tedavinin kesin başarılı olacağı garanti edilemez. Aşağıdaki nedenlerden dolayı tedavide beklenen fayda sağlanamayabilir.

 • Hastanın ağız bakımının iyi seviyede olmaması,
 • Hasta tarafından tedaviye düzenli şekilde gelinmemesi,
 • Tedavinin uzun bir sürece yayılması,
 • Hasta tarafından yoğun şekilde şikâyet edilmesi durumlarında tedavide beklenen başarı sağlanamaz.

Bazı durumlarda kanal tedavisinin tekrardan yapılması, tedavi edilen dişin çekilmesi gibi durumlarda yer tutucu uygulaması yapılması gerekebilir. Tedavi esnasında kullanılan aletler çok hassastır. Tedavi esnasında aletlerin kırılması durumunda tedavinin başarısız olması durumu ortaya çıkabilir. Diş kanalının ortaya çıkarılması esnasında dişi kök ve gövde kısmına zarar verilmemesi gerekir.

Kanal tedavisinden sonraki birkaç gün ağrı ve benzer rahatsızlıklar söz konusu olabilir. Bu ağrılar birkaç gün sürebilir. Sonrasında ağrı ve sızılar geçecektir. Seans boyunca ağız açıklığının azalması ya da enfeksiyon söz konusu olabilir.

Çocuk Kanal Tedavisi Komplikasyonları

Tedavide seanslar arasında dişe geçici dolgu uygulaması yapılabilir. Geçici dolgu, daimi dolguya nazaran daha yumuşak olacağı için sert yiyeceklerden uzak durmaya özen göstermek gerekir. Geçici dolgunun düşmesi ya da kırılması gibi olumsuzluklarda derhal doktora başvurmak gerekir. Hasta, belirlenen aralıkta doktor kontrolüne gelmelidir. Bakınız

Çocuk Diş Dolgusu

Bir kısım durumlarda çocukların dişlerine çocuk diş dolgusu yapılması gerekebilir. Annenin hamilelik döneminde antibiyotik ya da bir kısım beslenme bozukluklarından kaynaklı çocuğun dişlerinde problemler olabilir.

Söz konusu problemler çocuğun dişinin ağrımasına ya da çeşitli çürüklere neden olabilir. Bu gibi durumlarda dolguya ihtiyaç duyulabilir.

Çocuklarda uygulanan diş dolgusu uygulaması yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biridir. Diş hekimleri tarafından çürük dişlere dolgu yapılması tavsiye edilir. Bunun yanında çekilmesi gereken dişlerin yerine ağız boşluğunu tamamlaması için yer tutucu apareyler kullanılması gerekir.

Aksi durumda dişler gelişirken bir kısım şekil bozuklukları ortaya çıkabilir. Teknolojik gelişmeler takip edildiğinde çocuklarda uygulanan diş dolgusu uygulamalarında önemli gelişmelerin yaşandığına şahit oluyoruz. Söz konusu uygulamalar ile çocuk diş dolgusu son derece pratik ve modern bir hal almıştır.

Çocukların süt dişlerine dolgu uygulaması yapılabildiği gibi kalıcı dişlere de dolgu yapılabilir. Çok miktarda şeker, çikolata gibi yiyeceklerin tüketilmesi, yeterince diş fırçalanmaması ya da yetersiz beslenme sonucunda çürüyen dişler için uygun tedavi yöntemleri geliştirilmiştir. Çocuklarda yapılan dolgu uygulaması yerine gelecek dişlerin sağlıklı olmasına da etki eder.

Çocuklarda Diş Dolgusu Kullanımı

Çocuklarda dolgu uygulamasına genellikle oyun gibi aktivitelerde dişin kırılması ya da düzensiz beslenmeden kaynaklı çürük oluşumunda ihtiyaç duyulur.

Çocuklarda dolgu yapılmadan önce diş yüzeyindeki çürüklerin temizlenmesi gerekir. Temizleme sonrasında durumun değerlendirilmesini müteakip geçici ya da kalıcı dolgu yapılır. Çürüğün çok fazla alana yayılmış olması durumunda diş çekilerek farklı bir tedavi yöntemine önerilebilir.

Çocuk diş dolgusu ihtiyacı yukarıda açıklandığı gibi darbe sonucu dişin kırılması durumunda da ortaya çıkabilir. Küçük yaşta çocukların çok hareketli olduğu bilinen bir gerçektir. Bu hareket beraberinde bir kısım kazaları da getirebilir. Çocuk, koşarken, atlarken, zıplarken düşme, çarpma gibi olaylar gelişebilir.

Oluşan diş kırıklarına çocuk diş dolgusu yapılabilir. Genellikle diş kırıkları ön dişlerde vuku bulur. Oluşan diş kırıklarına süt dişi dolgu uygulaması yapılır. Çocuklarda gerçekleşen diş kırıklarına dişin şeklini bozmayacak şekilde bir dolgu uygulaması yapılmalıdır. Eğer dişin kırılan parçası bulunduysa bu kırık parça ile diş hekimine gitmekte fayda vardır. Kırılan diş tekrar aynı yerine yapıştırılabilir. Bu sayede dişin eski estetiğine çok yakın bir pozisyona getirilmesi söz konusu olabilir.

Süt Dişi Dolgu Uygulaması

Süt diş dolgusu yapılırken kırılan parça çok küçük bir parça ise dişin orijinal rengi ile aynı tonda olan kompozit beyaz dolgu uygulaması yapılır. Fakat kompozit dolgular çok dayanıklı değildir. Bu nedenle sık sık dolgunun yenilenmesi gerekir. Çocuk, ağız ve diş sağlığına dikkat ederse dayanıklılık artacak ve dolgunun yenilenme süresi uzayacaktır. Süt dişi dolgusunda diş hekiminin dikkatli bir uygulama yapması ve sonradan gelen dişlerin sağlığını düşünmesi gerekir. Bakınız

Çocuk Diş Doktoru
Çocuk Diş Doktoru

Çocuk Diş Kırılması

Çocuk diş kırılması, çocukluk dönemindeki hareketlenmelerden kaynaklı, sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Dış kırılmasına karşına uygulanacak tedavi yöntemi çocuğun yaşına göre değişir.

Kırılan dişler, düzeltilebileceği gibi aynı zaman da çekilmesi de söz konusu olabilir. Bunun için çocuğun yaşına göre hareket edilmelidir. Çocuğun kırılan dişi süt dişi ise ayrı bir tedavi, kalıcı diş ise başka bir tedavi uygulanır. Süt dişlerin kırılmasında dişin çekilme kararı kolaylıkla verilirken kalıcı dişlerin ömür boyu kullanılacağı düşünülerek tedavi yoluna gidilmelidir.

Diş, kırıldığı anda süratle reaksiyon gösterilerek diş kanal tedavisi uygulanmadan tedavi edilebilir. Burada esas olan dişin kalıcılığını sağlamak adına ilk 1-2 saatlik dönemde dişin yerine yapıştırılması için gerekli tedbirin alınmasıdır. Diş kırıldıysa ve dişin kırılan parçası bulunuyorsa süt dolu bir bardağın içine koyularak diş hekimine ulaştırılmalıdır. Bu sayede dişe kalsiyum takviyesi yapılarak canlı dokunun hayatta kalma süresi uzatılacaktır.

Diş Kırılmasında Dişin Yerine konulması

Çocuk diş kırılması durumunda kırık parçanın muhafaza edilmesi çok önemlidir. Dişin, diş hekimine götürülmesi için süt içinde götürmek mümkün değilse en iyi muhafaza yolu çocuğun ağzının içidir. Bu şekilde de diş canlılığını uzun süre devam ettirecektir. Tabi bu şekilde dişin taşınması, çocuğun diş parçasını yutma ihtimaline karşı risklidir. Şayet diş, kâğıt ya da peçete parçası gibi malzemelerle diş hekimine ulaştırılırsa dişin canlılığını kaybetme ihtimali fazladır. Bu durumda diş kırığı tekrar yerine yapıştırılsa dahi diğer dişlerden farklı renkte olacaktır.

Süt dişlerinin kırılması durumunda genellikle tedavi edilmesi yoluna gidilmez. Burada diş tamir edilirken alttan gelen dişe zarar verilmesi söz konusu olabilir. Alttan gelen diş her zaman süt dişinden daha önemli olduğu için süt dişi çekilerek alttan gelen dişin kolay çıkması sağlanabilir.

Ön Diş Kırıklarına Karşı Uygulanan Tedavi

Çocuk diş kırılması genellikle ön dişlerde oluşan bir durumdur. Bu kapsamda ön diş tamamen yerinden çıktıysa diş temiz bir bezin arasında koyulmalı ve bez çocuğun tükürüğü ile ıslatılmalıdır. Ardından hiç vakit kaybetmeksizin diş hekimine gidilmelidir. En geç 1 saat içinde dişin tekrar yerine oturtulması gerekir. Dişin canlılığını kaybetmemesi ve uygun koşullarda muhafaza edilmesi durumunda diş tekrar yerine takılabilir. Bakınız

Çocuk Sabit-Hareketli Yer Tutucu

Çocuklarda diş tedavisi yapılırken çocuk sabit ve hareketli yer tutuculardan istifade edilebilir. Çocuklarda süt dişleri aşağıdaki sebeplerden dolayı kaybedilebilir.

 • Çürük,
 • Diş travması,
 • Enfeksiyon,
 • Diş kökü erimesi,
 • Yetersiz anne sütü alımı ya da yetersiz beslenme,
 • Genetik problemler,
 • Parmak ya da dudak emme,
 • Biberon ve emzik kullanımında izlenen yanlış strateji.

Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı süt dişi düşebilir ya da kaybedilebilir. Doğal durumlarda çocuğun dişleri 7 yaşından itibaren kendiliğinden düşmeye başlar. Doğal durumlar haricindeki diş kayıpları erken diş kaybı olarak isimlendirilir. Kaybedilen dişlerin yerine yer tutucu olarak isimlendirilen materyaller konulmalıdır. Bu yer tutucular dişlerdeki çarpıklıkların önüne geçilmesini sağlayarak sonraki dişlerin sağlıklı şekilde büyümesini sağlar.
Çocuklarda yer tutucular genel olarak sadece süt dişlerine uygulanır. Fakat hangi dişe uygulama yapılacağı ancak ayrıntılı diş hekimi muayenesi sonucunda belirlenir. Çocuğun yaşına, diş ve kemik gelişimine, kaybedilen diş sayısına bağlı olarak diş hekimi tarafından çocuk sabit ve hareketli yer tutucu kullanımına karar verilebilir.

Çocuklarda Yer Tutucu Uygulaması

Erken dönemde kaybedilen dişlerin, ileride diş dizilimine olumsuz etkisinin olmaması için yer tutucuların kullanılması gerekir. Çocuklarda uygulanan yer tutucular boşalan dişin yerine yer tutucunun yerleştirilmesi şeklinde yapılır. Bu sayede boşluğun yan tarafında bulunan komşu dişlerin boşluğun yerini doldurmasının önüne geçilmesi amaçlanır.
Kaybedilen dişlerin yerine yer tutucu uygulaması yapılmazsa yan tarafta yer alan komşu dişler boşluğu doldurmaya çalışacaktır. Bu durumda diş diziliminde çarpıklıklar olabilir.

Sabit Yer Tutucu Mu? Hareketli Yer Tutucu Mu?

Yer tutucular çocuğun ağız yapısı ve diş dizilimi dikkate alınarak kişiye özel olarak geliştirilir. Yer tutucu çeşitleri arasında hangisinin kullanılması isteniyor? İlk önce bu husus belirlenerek tedaviye başlanabilir. Söz konusu seçimi de diş hekimi çocuğun ailesi ile birlikte yapabilir. Yer tutucular arasında en çok tercih edilen hareketli yer tutuculardır. Bakınız

Çocuk Diş Renklenme ve Diş Temizliği

Çocukta diş temizliğini iki boyutta değerlendirmek gerekir. Çocuğun dişleri 6. Aydan sonra belirginleşir ve 8. Aydan itibaren de tamamen çıkmaya başlar. Diş temizliğinin ilk boyutu dişlerin ilk çıkmaya başladığı dönemden 2,5 yaşına kadar olan evdeki boyuttur. İkinci boyutu ise 2,5 yaşından itibaren yapılacak düzenli diş hekimi kontrolüdür. Yapılan kontrollerde erken teşhis yapılarak olumsuzluklara erkenden müdahale etmek sağlanır.

Çocukta Diş Temizliği Nasıl Yapılmalıdır?

 • Çocukta diş temizliğinin yapılması için anne babaya büyük iş düşer. Bebeklik çağından itibaren şunların yapılması faydalı olacaktır.
 • Dişleri yeni çıkmaya başlamış olan bebeklerde beslenme sonrasında temiz bir gazlı bez ile dişler temizlenmelidir.
 • Çocuk 1 yaşını geçtikten sonra diş fırçaları ile temizlik yapılmalıdır. Bebekler için özel olarak geliştirilmiş küçük diş fırçaları vardır. Diş temizliği esnasında bunların kullanılmasında fayda vardır.

İki yaşından itibaren çocuğa diş fırçalama alışkanlığı kazandırılmalıdır. İlk etapta bu işi anne babanın yapması gerekir. Çocuğa diş fırçalama zamanları sürekli hatırlatılmalı ve dişini nasıl fırçaladığı kontrol edilmelidir.
Fırçalama esnasında çocuğun rahat kullanabileceği diş fırçası ve diş macunu tercih edilmelidir. Mümkün olduğu kadar yumuşak yapıdaki diş fırçaları seçilirse diş ve diş etlerine zarar verme durumu söz konusu olmayacaktır. Belli bir meleke kazandırıldıktan sonra çocuk her zaman kendisi dişlerini fırçalayabilecektir. Bakınız

Çocuk Diş Dolgusu
Çocuk Diş Dolgusu

Süt Diş Çekimi

Çocuklarda diş çürümesinden kaynaklı olarak süt diş çekimi uygulaması yapılabilir. Çocuğun 1 yaşından itibaren dişleri çıkmaya başlar. Belli bir dönem sonra tamamlanan dişler süt dişi olarak adlandırılır. 7 yaşından itibaren ise süt dişleri düşeye başlar ve yerine kalıcı dişler çıkar.

Diş çekimi en son tercih edilmesi gereken tedavi yöntemi olsa da diş çürümesi kanal tedavisi ile giderilemeyecek seviyeye gelmişse diş çekilmelidir. Çünkü çürük dişin ağız boşluğunda bulunması yan dişlere de zarar verecektir. Dişin çekilmesi sırasında ya da sonrasında aşağıdaki yan etkiler de söz konusu olabilir.

 • Evde istirahat gerektirecek kısa süreli rahatsızlık ve şişlik hissi,
 • Ağız hareketlerinde kısıtlılık,
 • Çekim bölgesinin yüzeyinde renk değişimi,
 • Süresi belli olmamakla birlikte hafif, orta ya da ileri seviyede kanama,
 • Çekim bölgesinde geçici ya da kalıcı uyuşukluk,
 • Çekim sonrasında ağrı, sızı ya da enfeksiyon oluşması.

Yukarıda belirtilen yan etkiler çok nadir söz konusu olsa da bir kısım diş çekimi vakalarında oluşabilir.

Süt Diş Çekimi Sonrasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Süt diş çekimi uygulamaları kısa sürede tamamlanan tedavilerdir. Uygulama kısa sürede tamamlanmakta, sonrasında bir kısım hususlara dikkat edilmesi gerekir.

 • Lokal anestezi ile tedavi yapıldığı için uyuşmalarda çocuğun dudak ve yanaklarını ısırmaması konusunda ikaz edilmelidir.
 • Uyuşukluk geçene kadar çocuğa yemek yedirilmemelidir.
 • Diş çekimi sırasında hafif ağrı kesici ya da gargara önerilebilir. Diş hekimi tarafından yazılan ilaç ya da gargaraların usulüne uygun şekilde çocuğa kullandırılması gerekir.
 • Diş çekiminden sonra ağız boşluğuna yerleştirilen gazlı bez 20 dakika sonra atılmalıdır. Bu süreçten sonra boşluğa başka bir bez koyulmamalıdır.
 • Diş çekiminden sonra ağızda biriken tükürük yutulmalı, sürekli dışarı tükürülmemelidir.
 • Diş boşluğu yanak ya da dil ile vakumlanmamalıdır.
 • Çekim boşluğuna temas edilmemelidir.
 • Çekimin yapıldığı gün çok sıcak ya da soğuk yiyecek yenilmemelidir.
 • Eğer diş, doğal zamanından önceki bir dönemde çekildiyse boşluğa yer tutucu desteği yapılmalıdır.

Çocuk Amputasyon Tedavisi

Çocuk ampütasyon tedavisi, süt dişlerinin fonksiyonunu devam ettirmesi için uygulanan bir tedavi yöntemidir. Süt dişlerindeki çürükler, diş etlerindeki damar ve sinirlere ulaştığı zaman söz konusu tedavi uygulanmalıdır. Bu tedavi ile çürüğe yol açan bakterinin uzaklaştırılması sağlanır. Son dönemde ileri teknoloji yöntemleri ile ve yaygın olarak uygulanan tedaviden son derece sağlıklı sonuçlar elde edilmiştir.

Çocuklar, genel anlamda diş bakımına dikkat etmediği, şeker ve çikolata gibi yiyeceklere düşkün olduğu için diş çürümesi daha sık görünen bir olaydır. Süt dişlerin kalıcı dişlere nazaran daha hassas olduğu düşünüldüğünde çürüklerin sinirlere ulaşması çok daha kolay gerçekleşir. Diş dokusunun canlılığını kaybetmesi durumunda dişte şiddetli ağrı ve şişliklerin oluşması da muhtemeldir. Bu gibi durumlarda yetişkinlerde kanal tedavisi uygulanır. Çocuklarda ise bu uygulama ampütasyon olarak bilinir.

Çocuk Amputasyon Tedavisinin Uygulanışı

Yukarıda ampütasyon tedavisinin ne olduğunu anlattık. Peki, ampütasyon tedavisi nasıl yapılır? Söz konusu tedavi genellikle süt azı dişleri ve 6 yaş dişi olarak adlandırılan büyük azı dişler için uygulanır. Süt dişleri için uygulanan ampütasyon tedavisi çürük doku ve bundan etkilenen damar ve sinirlerin yok edilmesine yönelik uygulanan bir tedavi yöntemidir. Tedavi esnasında dişin canlılığını korumak için fonksiyon artırmaya yönelik tedavi uygulanması çok önemlidir.

Çocuk ampütasyon tedavisi nasıl uygulanır sorusuna dönecek olursak öncelikle dişe lokal anestezi uygulandığını belirtmek gerekir. Diş, uyuşturulduğu için herhangi bir ağrı ya da sızı hissedilmesi söz konusu değildir.

Tedavinin uygulanması esnasında dişin görünen yüzeyindeki tüm çürük ve zarar gören sinir dokusunun temizlenmesi gerekir. Dişin kök kısmında yer alan sinir ve damarlara yönelik herhangi bir işlem yapılmaz. Dişin iç kısmına ilaç enjekte edilerek diş normal dolgu gibi doldurulur. Ampütasyon tedavi uygulaması, normal dişler ve süt dişler için olmak üzere iki farklı şekilde uygulanır.

Yapılan muayene neticesinde enfeksiyonun çok fazla ilerlediğine karar verildiyse bu durumda süt dişin çekilmesine karar verilebilir. Oluşan boşluğa bu durumda yer tutucu yapılması gerekir.

Amputasyon Tedavisinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çocuk amputasyon tedavisine başlanmadan önce çürüğün hangi seviyede ilerlediğinin tespit edilmesi gerekir. Eğer dişlerin çekilmesi söz konusu ise diş röntgeninin çekilmesi gerekir. Alttan gelen daimi diş üstteki çürümüş olan süt dişten ne kadar etkilenmiş? Bunun ayrıntılı bir muayene ile tespit edilmesi gerekir. Süt dişi kökü, daimi dişi çok fazla etkiliyorsa buna göre tedavi takvimi belirlenmelidir. Bakınız

Bizimle İletişime Geçiniz

CAPTCHA Resmi

Bu spam önlememize yardımcı olur, teşekkürler.

Talebinizin işleme alınması, hasta kaydınızın oluşturulması ve iletişim kurabilme amaçlarıyla Veri Sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat kapsamında kişisel verileriniz işlenmektedir. Aydınlatma Metnini okudum, anladım, kabul ediyorum.  
Daha Fazlası

Nasıl Yapılır

blank

Görüşme Talep Edin

Klinik +1 ve diğer tüm konular hakkında hemen bize ulaşın, uzman desteği almaya başlayın.

WhatsApp
Hemen Randevu Alın