Dr.Dt. Jerina GÜLEÇ

Ortodonti Uzmanı

logo

1990 yılında Arnavutluk’da doğdu. 2008 yılında Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimini 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul’da 2 sene genel diş hekimi olarak çalıştı. 2015 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı. Doktora eğitimi boyunca çeşitli bilimsel seminerlere ve kongrelere katıldı.”Ortodontik Tedavide Ağrı ” isimli tez çalışması ile doktora eğitimini tamamlayarak ortodonti uzmanı ünvanını aldı.

ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR
• Türk Ortodonti Derneği (TDB)
• Ankara Ortodonti Derneği (AOD)
• Avrupa Ortodonti Derneği (EOS)
• Amerika Ortodonti Derneği (AAO)
• Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB)

BİTİRME TEZLERİ

Lisansüstü– Periodontal Hastalıkların Önlenmesinde Probiyotiklerin Yeri

Doktora– Ortodontik Tedavide Ağrı

YAYINLAR

• TOPÇUOGLU, N., Emine, Y. E. K., YILDIZ, S., DADASLI, F., Jerina, D. U. L. E., ÇAYIRCI, M.,
… & KÜLEKÇI, G. (2012). Contamination of interdental brushes and dental floss with oral bacteria. European Oral Research, 46(3), 9.

• Jerina, D. U. L. E., EYYUBOV, R., & GÖKALP, H. MAKSİLLER RETRÜZYONUN BÜYÜME
DÖNEMİNDE ALT-RAMEC VE MANDİBULAR MİNİ VİDA İŞBİRLİĞİ İLE TEDAVİSİ: Bir Olgu Sunumu. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 47(1-3), 115-124.

SUNUM ve BİLDİRİLER

• TOPÇUOGLU, N., Emine, Y. E. K., YILDIZ, S., DADASLI, F., Jerina, D. U. L. E., ÇAYIRCI, M.,
… & KÜLEKÇI, G. ARAYÜZ FİRMASININ VE DİŞ İPİNİN AĞIZ BAKTERİLERİ İLE KONTAMİNASYONU: Klinik Mikrobiyoloji. 35. Türk Mikrobiyolojisi Kongresi 3-7 Kasım
2012, Aydın, Türkiye.

• D. Erdem, J. Dule , R. Eyyubov , G. Sümer, E. Şenel. İSKELETSEL VE DENTAL SINIF II ANOMALİNİN ORTODONTİK TEDAVİSİ: Vaka Sunumu. Erciyes Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi 2020, Kayseri, Türkiye.

KATILDIĞI KONGRELER, SEMPOZYUM ve KURSLAR

• TDB 3. Ulusal Öğrenci Kongresi 4-5 Nisan 2009, İstanbul, Türkiye.

• İÜDHF Öğrenci Araştırma Kulübü 19. Bilimsel Kongresi 2012, İstanbul, Türkiye.

• EDAD 17. Kongresi 15-17 Kasım 2013, İstanbul, Türkiye.

• İÜDHF Öğrenci Araştırma Kulübü 20. Bilimsel Kongresi 2013, İstanbul, Türkiye

• 15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 4-6 Kasım 2017, Ankara, Türkiye.

• Win Lingual Systems Sertifikasyon Kursu Dr. Dirk Wiechman, 11-12 Ocak 2018, İstanbul, Türkiye.

• Edgewise Tekniği ve Büküm Uygulamaları Prof.Dr. Zahir Altuğ, 19-20 Mart 2018, Ankara, Türkiye.

• Herkes İçin Basitleştirilmiş İndirekt Bonding Tekniği Prof.Dr. Ömür Polat Özsoy, 25
Mart 2018, Ankara, Türkiye.

• TME Biyomekaniği ve Okluzyon İlişkisi Prof.Dr. Nilüfer Darendeliler, Dijital Modelleme Doç.Dr. Çağrı Türköz, 7 Nisan 2018, Ankara, Türkiye.

• Teşhis ve Tedavi Planlamasında Sefalometri Prof.Dr. Ayşe Tuba Altuğ, Doç.Dr. Hakan El, 15 Nisan 2018,Ankara, Türkiye.

• Biyoprogresif Tedavi Felsefesi ile Güncel Yaklaşımlar Prof.Dr. Ayça Arman Özçırpıcı, 11 Haziran 2018, Ankara, Türkiye.

• Sınıf II Maloklüzyonda Tedavi Seçenekleri Prof.Dr. Nazan Küçükkeleş, 3 Kasım 2018, İstanbul, Türkiye.

• Damon Master Class Dr. Bader Borgan, 13 Haziran 2019, Ankara, Türkiye

• Sınıf II Maloklüzyonların Tedavisinde İskeletsel Ankraj Prof.Dr. Ömür Polat Özsoy, 16 Haziran 2019, Ankara, Türkiye.

• İnvisalign Aligner Sertifikasyon Kursu, 2019, İstanbul, Türkiye.

• Erciyes Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi 26-29 Şubat 2020, Kayseri, Türkiye.


WhatsApp